Aktuálně pro rodiče

Vážení rodiče,

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září od 7:45 hod. Všichni žáci i naši noví prvňáčci v doprovodu svých rodičů přijdou do svých kmenových tříd (1. třída učebna č.I proti schodišti).

Rodiče, kteří mají zájem u umístění svého dítěte do  ŠD si mohou vyzvednout zápisní lístky od 7:15 ve ŠD u p. vychovatelky Hlušičkové. Zájemci o ŠD budou přijati na základě Kritérií pro přijímání žáků do ŠD (viz web.)

Od 8:00 proběhne slavnostní uvítání žáků školy a zejména nových prvňáčků panem starostou, zaměstnanci školy a budou sděleny základní důležité informace.

Poté proběhne pro rodiče žákův 1. ročníku informativní třídní schůzka (děti mezitím zajistí p. vychovatelka ve ŠD).

Rozvrhy hodin, školní řád i řád školní družiny jsou k nahlédnutí na webových stránkách.

První týden (út – pá) žáci 2. – 5. ročníku končí v 11:25 hod. 1. třída má tzv.“zvykací rozvrh“ – úterý do 9:30, středa do 9:30, čtvrtek do 10:30, pátek do 1:25 hod.

Od 11. 9. se všichni žáci ve všech třídách učí podle  rozvrhu. Během prvního týdne si přinesou pomůcky na Vv a Tv.

V den 4. 9. není v provozu ŠD ani školní jídelna, jejich provoz začíná v úterý 5. 9.  Přihlášky ke stravování dostanou všichni v pondělí a je nutné je druhý den vyplněné přinést do školy.

                                                                                               Těšíme se na Vás

                                                                                               Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy