Dopis pro rodiče

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

Tel, mobil: 734 313 924, zs.kacice@seznam.cz, info@zskacice.cz a webové stránky www.zskacice.cz

V Kačici dne 20. 6. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že Vaše dítě bude navštěvovat nebo navštěvuje naši základní školu a blíží se prázdniny, je třeba, aby na začátek školního roku 2021/2022 přišlo vybaveno následujícími pomůckami.

Obaly na knihy, notýsek, vybavený penál, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, vodovky (nejlépe české od Kohinoru), štětce č. 2, 6, 8, kelímek na vodu k vodovkám (stačí od jogurtu), sada barevných papírů, voskovky, modelína, zájemci o výtvarný kroužek budou mít temperové barvy a anilinové barvy, na výtvarnou výchovu může být stará košile nebo zástěrka.

Kromě obalů, fixů a vybaveného penálu obdrží většinu výše uvedených věcí žáci 1. ročníku ve vstupním balíčku při nástupu do 1. třídy. Učebnice a pracovní sešity se neplatí.

Dále je třeba, aby každý žák vlastnil sáček na přezůvky na věšák do šatny, bačkory – ne pantofle (kvůli bezpečnosti), cvičky, botasky, tričko, šortky, kdo chce, může si donést polštářek na židličku, každý bude mít malý ručník do třídy i do školní družiny, věci na převlečení do školní družiny na pobyt venku dle počasí, vlastní bloky /papíry / na kreslení. Všechny věci musí být označeny jménem nebo nějakou značkou pro rozlišení věcí jednotlivých žáků.

  1. ročník – sešity M 511 – 2 kusy, sešity M 512 – 4 kusy a obaly na sešity, desky na písmenka, notýsek (slovníček), papírové číslice, papírové hodiny, 1x jakýkoli sešit A4

2.a 3. ročník – notový sešit (3. ročník může mít loňský), sešity 523 – 8 kusů, pravítko, notýsek (slovníček) – 1 kus, obaly na sešity, 3. ročník – kružítko

4.a 5. ročník – notový sešit (může být loňský), sešit 523 – 10 kusů, sešity 560 nelinkované – 2 kusy, malá podložka do nelinkovaného sešitu – 2 kusy, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, mikrotužka, notýsek (slovníček) – 1 kus

Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1.září 2021 v 7:45 hodin v budově základní školy v kmenových třídách. 1. ročník v místnosti č. I, 2. a 3. ročník v místnosti č. II, 4. a 5. ročník v místnosti č. III., slavnostní zahájení proběhne v tělocvičně školy, potom rodiče žáků 1. ročníku absolvují ve své kmenové učebně informativní schůzku.

Dovolte, abychom Vám i Vašim dětem popřáli hezké a klidné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka a nevšedních zážitků.

Věříme tomu, že po prázdninách se zase všichni budeme do školy těšit.

Mgr.Jitka Jindáčková (ředitelka školy)