INFO – PLATBY OBĚDŮ A ŠD

Od kalendářního roku 2020 se budou obědy platit zpětně.

Prosíme rodiče, vyčkejte na lístek, který Vaše dítě obdrží vždy na konci měsíce.

Na druhé pololetí bude probíhat platba ŠD – 500,- Kč. Prosíme přes účet