Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna přítomnost a vzdělávání předškolních děti ve věku od předškolních dětí do skupin po max. 15 dětech.

Výjimka: dále je umožněna přítomnost vzdělávání dětí ve věku od 2 do 5 let na základě mimořádného opatření a týká se těchto profesí:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/a školy. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.  Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Informace o průběhu testování https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Podrobné informace naleznete na webu www.msmt.cz