Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. ledna 2021

Vážení rodiče,

poskytujeme Vám informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. ledna 2021

V případě, že by došlo k dalším změnám, budeme Vás nejpozději během víkendu informovat.

Provoz základních škol:

Je povolena osobní přítomnost :

– žáků 1. a spojeného 2. a 3. ročníku

– žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančně

– prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách

– jsou umožněny individuální konzultace ( 1 žák – 1 pedagog)

– žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole 

– budou zajištěny podmínky homogenity při pohybu ve škole a ŠD

– je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání

– doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu

– vstup třetích osob do prostor školy jen v nezbytně nutných případech

Žáci 1. 2. a 3. ročníku budou mít rozvrh hodin upraven denně  od 7:45 hod. do 11:25 hod.

Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančně denně od 8:30 hod. do cca 12:00 hod.

Provoz ŠD v běžném provozu od 6:30 hod – 7:30 hod. a dále od 11:25 hod do 15:00 a do 17:00 hod.

Školní jídelna bude v provozu z důvodu karantény od čtvrtka 7. 1.  Prosíme rodiče, aby dětem zajistili dostatečné množství svačiny a pití.

Zájemci o obědy ze 4. a 5. ročníku se domluví a přihlásí si je u p. učitelky Hrabalové od pondělí

Žádáme rodiče, aby dětem zajistili dostatečné množství roušek

V případě změn, které by mohly nastat, budete včas informováni.

Přeji za kolektiv zaměstnanců vše nejlepší do nového roku.                                       Mgr. Jitka  Jindáčková, ředitelka školy