Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

                                                        Základní škola a Mateřská škola Kačice

                                                                      Čelechovická 105

                                                                         273 04 Kačice

Informace  pro školy o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

ze dne : 8. 10. 2020

V návaznosti na usnesení  vlády č. 1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 (včetně) platí

na celém území ČR následující :

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění
  • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění ( v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchova dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění)
  • Stále platí nošení roušek ve společných prostorách budovy zvýšení hygienických pravidel (nošení kapesníků, mytí rukou, použití dezinfekce na ruce)
  • Školní družiny fungují dále za stanovených podmínek z Manuálu ( pro naši školu se nic nemění)
  • Kroužky v naší škole pokračují nadále ( jelikož se jedná o stejné žáky buď ze třídy nebo školní družiny, nedochází ke kumulaci jiných žáků)
  • Pokračuje i individuální logopedie, speciálně pedagogická péče, kroužek doučování, kroužek anglického jazyka, počítačový kroužek a kroužky, které jsou v rámci provozu školních družin
  • Ministerstvo vyhlásilo ve dnech 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci mají volno
  • Ve dnech 28. 10.  je státní  svátek, 29. – 30. 10.  mají všichni žáci podzimní prázdniny
  • Ve škole se žáci sejdou v pondělí 2. listopadu
  • V případě nový nařízení, která se budou týkat provozu naší školy, budou rodiče  včas informováni

                                                                                                   Mgr. Jitka Jindáčková

                                                                                                   ředitelka školy