Uzavření provozu Mateřské školy Kačice v době Vánoc 2020

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

Č. j. ZŠ 380/20 vlastní

V Kačici dne 20. 10. 2020

Uzavření provozu Mateřské školy Kačice v době Vánoc 2020

Po projednání návrhu na uzavření provozu v MŠ v době Vánoc 2020 v následujících dnech:      pondělí 28. 12., úterý 29. 12., středa 30. 12. a čtvrtek 31. 12. 2020 se zákonnými zástupci dětí navštěvujících MŠ a následovně zastupitelstvem obce Kačice dne

  jsem rozhodla o přerušení provozu Mateřské školy Kačice následovně. 

Ve dnech 28., 29., 30. a 31. 12. 2020 nebude Mateřská škola Kačice v provozu.

…………………………………………

Mgr. Jitka Jindáčková

ředitelka školy