Variabilní symboly pro platby

Vážení rodiče,

prosíme Vás, pro lepší srozumitelnost a dohledání plateb používejte tyto variabilní symboly a uvádějte jméno žáka. Děkuji Mgr.Jitka Jindáčková, ředitelka školy

Platba obědů ZŠ – variabilní symbol 241

Platba obědů MŠ – variabilní symbol 141

Platba školní družiny – variabilní symbol 3143