Elektronická úřední deska

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kačice

Adresa, sídlo: Čelechovická 105, 273 04 Kačice

Telefon:  734 313 924 – ZŠ, 734 313 923 –  MŠ

E-mail: info@zskacice.cz  zs.kacice@seznam.cz 

Adresa datové schránky: 5hmmd8y

IZO ZŠ: 102 086 770

www stránky: www.zskacice.cz

Zřizovatel:  Obec Kačice, starosta Libor Němeček

Druh organizace:  Příspěvková organizace

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

IČ:  75034484, organizační číslo školy: 50 914

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 27-7170230257/0100

Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Veselá škola, vydán 1. 9. 2017

Spisový řád  platný od 1. 1. 2022. Škola přijímá pouze výstupní fomáty podle §23 vyhlášky o spisové službě.

Ředitelka školy:
Mgr.  Jitka Jindáčková,
tel: 734 313 924,
e-mail: info@zskacice.cz

Statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Eva Barešová, tel.: 704 618 283,
e-mail: eva.baresova@zskacice.cz

Ostatním pedagogové: 
Mgr. Naděžda Hrabalová, tel.: 704 618 276,
e-mail: nadezda.hrabalova@zskacice.cz

Bc. Martina Viktorová,
e-mail: martina.viktorova@zskacice.cz

Pracovník určený k poskytování informací a vyřizování žádostí a stížností: ředitelka školy

Mgr. Jitka Jindáčková, info@zskacice.cz, tel.: 734 313 924

Školní družina:
vedoucí vychovatelka:
Veronika Hlušičková,
tel.: 773 016 018
e-mail: veronika.hlusickova@zskacice.cz    

vychovatelka –
Jana Vaníčková,
tel.: 777 343 942
e-mail.: jana.vanickova@zskacice.cz

Odloučené pracoviště: MŠ Kačice, Pod Hájem 64, 273 04 Kačice

Vedoucí odloučeného pracoviště:
Zuzana Pokorná,
tel.: 734 313 923, 312 655 631
e-mail: skolka@zskacice.cz