Informace školní jídelny

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úterý 14.30 – 16.30 hod.

Středa 7.30 – 12.00 hod.

Čtvrtek 7.30 – 9.00 hod.

Cena stravného:  

1. stupeň 1 .- 4. třída 25,- Kč

2. stupeň 5. třída 27,- Kč  

Obědy je nutné zaplatit do 15. dne v měsíci! Jestliže nebude stravné zaplaceno v termínu, bude dítě z obědů odhlášeno až do doby zaplacení stanovené částky.  

Odhlašování stravy je možné do 7.30 hod. přímo ve školní kuchyni,
K. Vojtková nebo na tel. 731 939 040.