Dokumenty školní jídelny

Variabilní symboly pro platby

Platba obědů ZŠ – variabilní symbol 241

Platba obědů MŠ – variabilní symbol 141

Platba školní družiny – variabilní symbol 3143